Polityka prywatności i cookies


Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych, jak je
gromadzimy i przechowujemy. Korzystając ze Strony Internetowej, wyrażasz zgodę na praktyki opisane
w niniejszej Polityce prywatności.
Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony Internetowej z
największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z
dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich osób oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze
Strony Internetowej, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby
trzecie.
Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów, a w szczególności zapewniamy, że
Twoje dane zbieramy dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy ich dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dbamy o to, aby Twoje dane były merytorycznie poprawne i
adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
I. Do kogo skierowana jest Polityka prywatności?

 1. AvocadoStudio Jakub Marciniak z siedzibą w Chodzieży, adres 64-800 Chodzież, ul.Fabryczna 9b
  przywiązuje szczególną uwagę do prywatności użytkowników korzystających z naszej strony
  internetowej dostępnej pod adresem www.farbastrukturalna.pl (“Strona Internetowa”). Jeżeli
  korzystasz z naszej Strony Internetowej, Polityka Prywatności skierowana jest właśnie do Ciebie.
  II. Kto zbiera Twoje dane osobowe?
 2. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest AvocadoStudio Jakub Marciniak z
  siedzibą w Chodzieży, adres 64-800 Chodzież, ul.Fabryczna 9b.
 3. Jeżeli masz pytania dotyczące Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych w
  związku z korzystaniem z serwisu znajdującego się na niniejszej stronie internetowej, napisz do
  nas na adres sklep@farbastrukturalna.pl lub na nasz adres pocztowy: AvocadoStudio Jakub Marciniak z
  siedzibą w Chodzieży, adres 64-800 Chodzież, ul.Fabryczna 9b
 4. Począwszy od dnia 1.01.2022 r. administratorem Twoich danych osobowych jest AvocadoStudio Jakub
  Marciniak
  III. W jaki sposób zbierane są Twoje dane osobowe, do jakich celów ?
 5. Jeżeli odwiedzisz Strony Internetowe, w sposób automatyczny – za pomocą cookies – zbierane są
  dane informatyczne dotyczące Twojej wizyty, w szczególności:
  a. adres IP,
  b. rodzaj systemu operacyjnego,
  c. rodzaj/typ przeglądarki.
  Sama wizyta na naszej Stronie Internetowej nie wymaga podania przez Ciebie żadnych innych
  informacji, ani danych osobowych.
 6. Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie w inny sposób, np. za pomocą telefonu,
  faksu, poczty e-mail, poprzez formularz zapisu na newsletter, podczas dokonywania zakupu czy
  korzystania z formularza kontaktowego lub rozwiązania Messenger, a także w przypadku
  udostępniania nam zdjęć poprzez platformy społecznościowe, wyłącznie wówczas, gdy chcesz
  nam takie dane przekazać np. w celu otrzymania oferty lub porady produktowej, w tym
  świadczonej w sposób automatyczny, a także zapisu na newsletter czy zgłoszenia reklamacji.
  Dane gromadzone za pomocą tych środków to:
  a. imię i nazwisko,
  b. adres e-mail,
  c. adres zamieszkania lub dostawy
  d. dane firmowe
  e. nazwa loginu do logowania

f. dane niezbędne do przetwarzania reklamacji.
g. Messenger ID użytkownika.
h. nazwa profilu na platformie społecznościowej.

 1. Twoje dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:
  a. odpowiadania na Twoje zapytania (jeśli zadzwoniłeś lub napisałeś do nas z pytaniem o ofertę
  i/lub poprosiłeś o przygotowanie oferty);
  b. zbierania opinii o produktach i zakupach;
  c. marketingu własnych produktów (jeśli jesteś naszym Klientem, to przetwarzania Twoich
  danych na cele marketingowe możemy dokonywać w ramach tzw. prawnie uzasadnionego
  interesu, na tej samej podstawie korzystamy z narzędzi do remarketingu na podstawie plików
  cookies, w pozostałych przypadkach nasza działalność marketingowa opiera się na Twojej
  zgodzie);
  d. przesyłania newslettera – jeśli zaakceptowałeś uprzednio regulamin newslettera;
  e. procedowania reklamacji, jeśli taką złożyłeś;
  f. zakładania konta klienta w sklepie;
  g. realizacji Twojego zamówienia dokonanego w jednym z naszych sklepów internetowych
  h. wykorzystania i dalszego udostępniania zdjęć z Twoich profili w mediach społecznościowych w
  związku z udzieloną na przez Ciebie licencją.
  IV. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy zgromadzone dane?
 2. W przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia konta klienta w sklepie, realizacji
  zamówień, przesyłania newslettera, obsługi złożonej reklamacji, podstawą prawną przetwarzania
  danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub/oraz umowy
  sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W sytuacji przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję
  podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  polegający na udzielaniu naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji i zapewnieniu im
  pozytywnych doświadczeń z naszym sklepem.
 4. W przypadku przetwarzania Twoich danych w celu korzystania z Twoich zdjęć umieszczonych na
  Twoich profilach w mediach społecznościowych i wykonywania umowy licencyjnej, podstawą
  prawną przetwarzania danych jest akceptacja regulaminu udostępniania zdjęć i wykonywanie
  umowy licencyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. W przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, obejmujących w
  szczególności informowanie o oferowanych przez Sprzedawcę produktach, promocjach,
  przecenach, usługach dodatkowych, wysyłaniu (wyświetlaniu) reklam dopasowanych do Twoich
  preferencji, a także w celu zbierania opinii na temat Sprzedawcy i oferowanych przez niego
  produktów, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6
  ust. 1 lit. f RODO), obejmujący przedstawianie Tobie ofert, promocji, reklam, które mogą Cię
  zainteresować, jak również innych informacji dotyczących naszej działalności, a także stały
  monitoring jakości świadczonych przez nas usług i oferowanych produktów.
 6. Podobnie, w przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów analitycznych, statystycznych,
  zapewnienia bezpieczeństwa na Stronie Internetowej, opieramy się na naszym prawnie
  uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na zapewnieniu przyjaznej dla
  użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jej optymalizacji w celu
  realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.
 7. W przypadku zgłoszonych przez Ciebie wobec nas ewentualnych roszczeń lub wysunięcia przez
  nas roszczeń wobec Ciebie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz uzasadniony
  prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony przed
  roszczeniami.
 8. Przetwarzając Twoje dane osobowe w postaci plików cookies oraz innych podobnych technologii
  dla celów marketingowych, wysyłania do Ciebie reklam dopasowanych do Twoich preferencji,
  prowadzenia analizy Twojej aktywności, doskonalenia stosownych funkcjonalności oraz w celach
  statystycznych, robimy to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO), pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody na wykorzystanie plików cookies, zgodnie
  z przepisami ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
 9. Twoje dane będą również przetwarzane w celu wykonania przez nas obowiązków wynikających z
  przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) np. obowiązków wskazanych w przepisach prawa

podatkowego.
V. Czas przechowywania i przetwarzania Twoich danych.

 1. W przypadku wysłania do nas zapytania poprzez formularz kontaktowy, Twoje dane są
  przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i rozwiązania
  Twojego problemu.
 2. W przypadku dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym, Twoje dane są przechowywane i
  przetwarzane do czasu, gdy przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do
  przetwarzania Twoich danych (Ustawa o rachunkowości, prawo podatkowe), a także gdy ustanie
  możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek
  ze stron.
 3. W przypadku zapisu na nasz newsletter, Twoje dane będą przechowywane i przetwarzanie do
  momentu rezygnacji z przesyłania newslettera.
 4. W przypadku złożenia reklamacji, Twoje dane będziemy przechowywać i przetwarzać do momentu
  gdy rozwiążemy Twoją sprawę, nie dłużej niż do upływu okresów przedawnienia roszczeń
  wynikających z obowiązujących przepisów prawa .
 5. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz opiniodawczych,
  Twoje dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, a w przypadku
  marketingu opartego o pliki cookies, do momentu wycofania przez Ciebie zgody na użycie plików
  cookies.
 6. Pamiętaj, że w każdym chwili możesz do nas napisać na sklep@farbastrukturalna.pl w celu
  usunięcia swoich danych osobowych.
  VI. Jak wygląda zbieranie danych na Stronie internetowej, poprzez newsletter, formularz
  kontaktowy, konto klienta i sklep?
 7. W przypadku subskrypcji newslettera oraz akceptacji regulaminu jego dystrybucji, prosimy jedynie
  o podanie Twojego adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje od nas i zaznaczenie
  checkboxa o akceptacji regulaminu.
 8. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając link anulujący subskrypcję,
  znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 9. W celu pobierania informacji o tym, jakie treści z przesyłanych przez nas wiadomości czytasz,
  a które nie są dla Ciebie interesujące, korzystamy z oprogramowania Sales Manago oraz
  SAP Marketing Cloud umożliwiającego analizę tych danych. Informacje dotyczące
  przetwarzania danych osobowych przez rozwiązanie Sales Manago dostępne są na stronie
  http://pomoc.salesmanago.pl/dokumentacja-z-zakresu-ochrony-danych-osobowych/,
  natomiast informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez rozwiązanie SAP
  Marketing Cloud dostępne są na stronie
  https://www.sap.com/poland/about/legal/privacy.html Twoje dane osobowe pozyskiwane w
  ten sposób nie są przekazywane innym podmiotom, oprócz firmy obsługującej naszą Stronę
  Internetową oraz firm obsługujących serwery na powyższe cele.
 10. Jeśli chcesz się z nami skontaktować poprzez formularz kontaktowy, potrzebujemy wyłącznie
  Twojego adresu e-mail oraz treści zapytania.
 11. W przypadku wysłania do nas zapytania lub oferty, przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu
  odpowiedzi na Twoje zapytanie.
 12. Jeśli chcesz się z nami skontaktować poprzez Messenger potrzebujemy wyłącznie Twojego imienia
  oraz Twojego Messenger ID użytkownika. W celu automatyzacji odpowiedzi korzystamy z
  oprogramowania Chatfuel, co nie ogranicza możliwości Twojego kontaktu z naszym
  Konsultantem. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez rozwiązanie
  Chatfuel dostępne są na stronie https://chatfuel.com/PrivacyPolicy.pdf.
 13. Jeśli chcesz dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym potrzebujemy Twojego imienia,
  nazwiska, adresu e-mail, adresu dostawy, nr telefonu.
 14. Ponadto jeśli zdecydujesz się zarejestrować w naszym sklepie, będziemy przetwarzać i
  przechowywać Twój login.
 15. Jeżeli udzielisz nam licencji na wykorzystanie zdjęć umieszczonych na Twoich profilach w
  mediach społecznościowych, Twoje dane w postaci imienia i nazwiska oraz nazwy profilu w danej
  platformie społecznościowej będziemy przetwarzać przy użyciu narzędzia FLOWBOX.

Informacje na temat przetwarzania danych przez FLOWBOX dostępne są pod adresem:
https://getflowbox.com/privacy/

 1. Do celów analitycznych zbieramy również dane na temat historii Twoich zakupów.
 2. Jeśli zechcesz podzielić się z nami opinią na temat Sprzedawcy i oferowanych przez nas
  produktów i usług będziemy przetwarzać Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, datę transakcji, ID
  zamówienia.
  VII. Komu są przekazywane Twoje dane osobowe?
 3. Jeżeli jest to niezbędne dla wykonania ww. czynności, Twoje dane mogą być przekazane innym
  podmiotom. Takie przekazanie może odbyć się tylko za naszą zgodą, na podstawie zawartej
  umowy i tylko tym, którzy zapewniają, że Twoje dane będą odpowiednio chronione i
  przetwarzane zgodnie z prawem. Podmioty te przetwarzają przekazane dane na nasze polecenie i
  w naszym imieniu. Oznacza to, że Twoje dane osobowe są przekazywane:
  a. firmie, która obsługuje naszą Stronę Internetową,
  b. hostingodawcy, który utrzymuje na swoich serwerach naszą Stronę Internetową,
  c. firmie informatycznej, która utrzymuje rezerwowy backup strony,
  d. firmom realizujących dostawy,
  e. firmie, która realizuje analizę i wysyłkę newslettera,
  f. firmom zajmującym się marketingiem naszego sklepu internetowego,
  g. kancelariom prawnym, jeżeli podejmujemy działania zmierzające do ochrony lub dochodzenia
  naszych roszczeń
 4. Twoje dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi
  koncernami takimi jak Google Inc. lub Facebook Inc. mogą być przekazywane poza Europejski
  Obszar Gospodarczy. W przypadku powyższych podmiotów, w tym w przypadku używania przez
  naszą firmę systemów Google Analitics oraz Google Ad Manager (dawniej Double Click), a także
  Chatfuel lub Messenger dane są przekazywane w oparciu o stosowne umowy. Umowy te oparte są
  o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c
  RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od
  Inspektora Ochrony Danych.
  VIII. Dostęp do Twoich danych osobowych. Odwołanie wcześniej wyrażonej zgody na
  otrzymywanie informacji handlowych.
 5. Pamiętaj że w każdej chwili przysługuje Ci dostęp do Twoich danych osobowych. Możesz
  bezpłatnie otrzymać kopię posiadanych przez nas Twoich danych osobowych.
 6. Możesz od nas także zawsze uzyskać informacje nt.:
  a. celu przetwarzania Twoich danych,
  b. jakiego rodzaju dane przetwarzamy,
  c. komu przekazujemy Twoje dane,
  d. jak długo planujemy przechowywać Twoje dane,
 7. Przysługuje Ci prawo do:
  a. sprostowania Twoich danych,
  b. usunięcia lub ograniczenia Twoich danych, jeżeli nie są już nam potrzebne do celów, na które
  nam je podałeś, albo jeżeli cofnąłeś nam zgodę na ich przetwarzanie lub wnosisz sprzeciw wobec
  przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe.
 8. Możesz też wnieść całkowity sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe.
  IX. Postanowienia końcowe
 9. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
 10. Możesz zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie z Twoimi danymi osobowymi. Skargę składa
  się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Niniejsza Polityka Prywatności oraz poniższa Polityka cookies wchodzi w życie z dniem
  01.01.2022 r.
  Polityka cookies
  I. Co to są pliki cookies?
 12. Strona Internetowa farbastrukturalna.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z
  wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 13. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
  które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej i
  przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
  strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
  unikalny numer.
 14. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej pliki
  cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony Internetowej AvocadoStudio Jakub
  Marciniak z siedzibą w Chodzieży, pod adresem 64-800 Chodzież, ul. Fabryczna 9b, woj.
  Wielkopolskie, jak również podmioty opisane poniżej w Polityce cookies.
  II. Jak zbierane są dane osobowe w sposób automatyczny?
 15. Ciasteczka pozwalają nam na zapamiętanie i sprawdzanie Twoich preferencji. Dzięki temu możemy
  m.in.: poprawiać Twoje wyniki wyszukiwania, dbać o trafność wyświetlanych przez Ciebie
  informacji.
 16. Ciasteczka nie dokonują żadnych modyfikacji czy zmian ustawień w urządzeniu lub
  oprogramowaniu, które zostało zainstalowane na Twoim urządzeniu.
 17. Pamiętaj, że masz prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie przez nas określonego rodzaju
  Ciasteczek. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie Ciasteczek nie wymagają pliki cookies, które
  są niezbędne do jej funkcjonowania.
 18. Dane zbierane automatycznie przy pomocy Ciasteczek będą przez nas używane do analizy
  zachowań użytkowników na Stronie Internetowej i zbierania danych demograficznych o
  użytkownikach, co pozwala nam dostosowywać treść Strony Internetowej oraz wyświetlać treści
  dotyczące Spółki na innych stronach internetowych, które odwiedzasz. Jeśli nie wyrażasz zgody
  na taką personalizację treści, zaznacz odpowiednie zgody na bannerze zgód plików cookies, który
  wyświetla się po pierwszym wejściu na Stronę Internetową lub zmień ustawienia swojej
  przeglądarki. Zawsze też możesz do nas napisać na sklep@farbastrukturalna.pl – postaramy się
  pomóc.
 19. W przypadku plików cookies, które służą nam do celów analitycznych, i które zostały wytworzone
  przez podmioty trzecie takie jak Google – pliki cookies Google Analytics, Google Ad Manager
  (dawniej Double Click) – stosujemy anonimizację i pseudonimizację danych osobowych, które
  mogą się w tych plikach znajdować. W ten sposób Twoje dane osobowe nie są przekazywane do
  Google, tak by mogło ono zidentyfikować Cię na podstawie uzyskanych plików cookies.
 20. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: o dostosowania zawartości Strony Internetowej do
  preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności
  pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony Internetowej i odpowiednio ją
  wyświetlić oraz dostosować do jego indywidualnych potrzeb; o tworzenia statystyk, które
  pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony Internetowej z niej korzystają, co
  umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; o utrzymanie sesji Użytkownika Strony
  Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie
  wpisywać loginu i hasła;
  III. Jaki rodzaj Ciasteczek jest używany na Stronie Internetowej?
 21. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne”
  (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi,
  które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
  opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
  określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 22. Ponadto pliki cookies używane na Stronie Internetowej możemy podzielić ze względu na
  następujące kryteria:
  1) niezbędność realizacji usług:
  a) niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub
  funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać – nie wymagają zgody Użytkownika,
  b) funkcjonalne/preferencyjne – służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności witryny,
  bez ustawień zapisanych w plikach cookies może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale
  nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej, zbierają informacje na temat preferencji
  użytkownika i umożliwiają nam zapamiętanie języka oraz innych ustawień lokalnych i

odpowiednie dopasowanie witryny – wymagają zgody Użytkownika,
c) statystyczne – gromadzą informacje na temat aktywności Użytkownika na stronie internetowej i
umożliwiają optymalizację jej funkcjonowania, ponadto mogą dostarczać informacje na temat
stron internetowych najczęściej odwiedzanych przez danego Użytkownika i pomagać w
identyfikacji niedogodności lub problemów, a także wykazać skuteczność stosowanych reklam;
wykorzystanie tych cookies umożliwia śledzenie wzorców korzystania ze strony internetowej
przez wielu Użytkowników, a nie tylko pojedynczych odwiedzających – pliki statystyczne nie
przetwarzające danych osobowych nie wymagają zgody Użytkownika,
d) marketingowe – służą do dostosowania treści reklamowych wyświetlanych Użytkownikowi, i
dzięki temu reklamy wyświetlane zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i na
Stronie Internetowej operatora, są dostosowane do preferencji Użytkowników w zakresie wyboru
usług, na podstawie danych posiadanych przez operatora, w tym zachowania użytkowników na
stronach internetowych operatora Strony Internetowej – na użycie tych cookies Użytkownik
wyraża zgodę;
2) pochodzenie plików:
a) własne – pliki cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została
odwiedzona,
b) zewnętrzne – cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron
zostały wywołane przez właściciela witryny;
3) cel jakiemu służą:
a) konfiguracji strony internetowej – umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronie
internetowej,
b) bezpieczeństwo strony internetowej – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz
optymalizację wydajności strony internetowej
c) uwierzytelnianie – umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu
strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje,
d) stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny;
mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach
wyświetlanych na niektórych stronach; te pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji”
pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron,
e) przeprowadzenia procesów – umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na
niej funkcji,
f) wyświetlania reklamy – umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla
użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców,
personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami
witryny (domeny),
g) lokalizowania – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji
użytkownika,
h) statystyka – umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i
poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Dane te są anonimizowane i
pseudonimizowan

 1. Dokładna charakterystyka plików cookies i ich właściwości jest określona w tabeli w bannerze
  zgody na pliki cookies, który zostaje wyświetlony Użytkownikowi Strony Internetowej przy
  pierwszym jej wyświetleniu w oknie przeglądarki internetowej.
  IV. Z jakich cookies podmiotów zewnętrznych korzystamy na Stronie Internetowej i jak te cookies
  działają?
  A. Google Analytics (cookies) – analizy statystyk strony
 2. Google Analytics wykorzystuje technologię “cookies”, w celu umożliwienia przeanalizowania
  źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze Strony Internetowej.
 3. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików
  cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług
  związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
 4. Firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie
  zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te
  przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów
  systemowych, a zatem dane z cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam
  podajesz.
  B. Google Ad Manager i Tag Manager
 6. Google Ad Manager i usługi reklamowe Google Marketing Platform (Display & Video 360, Search
  Ads 360 i Compaign Manager) korzystają z plików cookie, by zwiększać skuteczność reklam.
  Typowe zastosowania to m.in. kierowanie reklam na podstawie tematów, które interesują
  użytkownika, ulepszanie raportów o skuteczności kampanii i pomijanie reklam, które użytkownik
  już widział.
 7. Menedżer tagów Google to system zarządzania tagami, umożliwiający szybkie i łatwe
  aktualizowanie kodów śledzenia i powiązanych fragmentów kodu, czyli tagów, w witrynie lub
  aplikacji mobilnej. Po dodaniu niewielkiego fragmentu kodu Menedżera tagów do projektu
  możesz łatwo i bezpiecznie wdrożyć ustawienia analityki i tagów pomiarowych, korzystając z
  internetowego interfejsu użytkownika.
 8. Zbiór tagów, reguł, zmiennych i powiązanych konfiguracji zainstalowanych w danej witrynie lub
  aplikacji mobilnej nosi nazwę kontenera. Kontener Menedżera tagów może zastąpić inne ręcznie
  kodowane tagi w witrynie lub aplikacji, łącznie z tagami Google Ads, Google Analytics
 9. Same pliki cookie nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. W
  zależności od ustawień wydawcy i użytkownika informacje powiązane z plikami cookie
  używanymi w reklamach mogą zostać dodane do konta Google użytkownika.
 10. Google Ad Manager i usługi reklamowe Google Marketing Platform przesyłają pliki cookie do
  przeglądarki po dowolnym wyświetlaniu, kliknięciu lub innym działaniu, które powoduje
  wywołanie naszych serwerów. Jeśli przeglądarka zaakceptuje plik cookie, zostaje on w niej
  zapisany.
 11. Plik cookie Google Ad Managera lub usług reklamowych Google Marketing Platform najczęściej
  trafia do przeglądarki wtedy, gdy użytkownik wejdzie na stronę z reklamami pochodzącymi z
  Google Ad Managera lub z usług reklamowych Google Marketing Platform. Takie strony
  zawierają tagi reklam informujące przeglądarkę, że ma żądać od naszych serwerów udostępnienia
  treści reklamy. Wraz z treścią reklamy serwer przesyła też plik cookie. Aby do tego doszło, na
  stronie nie muszą być widoczne reklamy pochodzące z Google Ad Managera lub usług
  reklamowych Google Marketing Platform. Wystarczy, że zawiera ona tagi reklamowe Google Ad
  Managera lub usług reklamowych Google Marketing Platform, które mogą wczytać tag śledzenia
  kliknięć lub piksel do śledzenia wyświetleń. Więcej informacji na temat narzędzia znajdziesz pod
  adresem: https://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=pl
  C. Trustmate.io
 12. Kolejne narzędzie wspomagające działania marketingowe, poprzez analizę działań użytkownika
  na Stronie Internetowej, umożliwiające wyświetlanie reklam behawioralnych – opartych na

zachowaniu użytkownika. Narzędzie pozwala również analizować i wspierać działania oparte o e-
mail marketing po zapisie użytkownika na newsletter. Więcej informacji na temat działania


D. Criteo

 1. Narzędzie służące do prowadzenia działań retargetingu dynamicznego i statycznego, czyli działań
  pozwalających użytkownikowi wyświetlić reklamę Administratora już po opuszczeniu przez
  użytkownika Strony Internetowej. Informacje na temat działania narzędzia i przetwarzania danych
  znajdziesz tutaj: https://www.criteo.com/privacy/
  V. Postanowienia końcowe
 2. Operator Strony Internetowej informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć
  na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.
 3. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
  www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji “Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
  Administratorem danych osobowych jest:

AvocadoStudio Jakub Marciniak 64-800 Chodzież,
ul.Fabryczna 9b, woj. wielkopolskie
z adresem do korespondencji:
64-800 Chodzież, ul. Fabryczna 9b, woj. wielkopolskie
Zmiana Polityki prywatności i polityki cookies
Właściciel Sklepu internetowego farbastrukturalna.pl zastrzega sobie prawo do zmiany polityki
prywatności lub polityki cookies w dowolnym momencie, bez konieczności informowania o tym
użytkowników. Klienci mają obowiązek zapoznania się ze zmianami, po wejściu na Stronę Internetową.